Pro pacienty


Alergie Alkohol Cukrovka Kardiovaskulární riziko - hodnocení metodou SCORE Nadměrná hladina tuků v krvi Nádorová onemocnění Obezita Odvykání kouření Péče o blízké Rehabilitace Řidičský průkaz
  • Pravidelným lékařským prohlídkám se podrobují řidiči v 65 a 68 letech (nejdříve 6 měsíců před dovršením, nejpozději v den dovršení) a dále každé 2 roky (§ 87 z. 361/2000 Sb., o silničním provozu). Řidiči z profese mají zdravotní prohlídky upraveny zvláštním způsobem.
       K žádosti o řidičský průkaz: Prohlášení posuzované osoby ke své zdravotní způsobilosti (§ 84) pro posudek k řízení motorových vozidel - soubor ve formátu DOC, ODT, PDF
Výživa, stravování
  • Program Vím, co jím a piju je součástí globálního programu "The Choices Programme", který umožňuje spotřebitelům lepší orientaci v nabídce potravin. Program vznikl na základě výzvy Světové zdravotnické organizace a Organizace OSN pro výživu a zemědělství. Hlavním cílem programu je motivovat veřejnost k aktivní péči o zdraví, vyvolat u veřejnosti zájem o zdravý životní styl, podporovat veřejnost ve výběru potravin, které vyhovují parametrům zdravé výživy, pomáhat v prevenci chronických onemocnění souvisejících s výživou.
Další informace pro pacienty Užitečné aplikace
  • Evropský průkaz zdravotního pojištění - aplikace pro cestovatele, která pomůže použít zdravotní pojištění v různých státech EU (iOS, Android, Windows Phone)
  • Záchranka - mobilní aplikace Zdravotnické záchranné služby, v případě potřeby odešle záchranářům Vaši přesnou polohu a vytočí linku 155 (iOS, Android)
Zajímavosti

Optimální délka spánku z hlediska rizika kardiovaskulárních komplikací a celkové mortality

   Spánek je důležitý faktor životního stylu, délku spánku můžeme životním stylem ovlivnit a spánek ovlivňuje zdravotní stav. Významná spánková deprivace prokazatelně zvyšuje riziko kardiovaskulárních příhod. Podle některých studií i přebytek spánku má stejný efekt.
   Uvedená studie zkoumala 116632 lidí ve 21 zemích a zjistila, že doba strávená na lůžku kratší než 6 hodin nebo delší než 8 hodin za 24 hodin je spojena se zhoršením sledovaných ukazatelů. Křivka závislosti délky spánku a kardiovaskulárních příhod má tvar písmene J.
   Spánek ve dne nebyl rizikový jen u osob, které v noci spaly méně než 6 hodin.

Autor: MUDr. Jan Palaj  •  Vydáno: 3.6.2019 8:31  •  Přečteno: 1801x  •  Komentářů: 0

Posilovací trénink úspěšně zlepšuje metabolické parametry diabetiků 2. typu

   Fyzická aktivita je doporučována jako preventivní prostředek ochrany zdraví i jako léčebné opatření, za optimální se považuje kombinace aerobního a posilovacího tréninku.
   I samotný progresívní posilovací trénink zlepšuje metabolické parametry (inzulínovou rezistenci, hodnoty glykovaného hemoglobinu) u diabetiků 2. typu. U starších osob např. s postižením pohybového aparátu, s omezenou hybností, u kterých je aerobní trénink obtížný, je možné léčebného úspěchu dosáhnout i samotným posilovacím tréninkem.
   Studie: Changes in insulin resistance and HbA1c are related to exercise-mediated changes in body composition in older adults with type 2 diabetes
   Zdroj: Světová medicína stručně

Autor: MUDr. Jan Palaj  •  Vydáno: 11.7.2018 7:37  •  Přečteno: 1709x  •  Komentářů: 3

Slazené nápoje dramaticky zvyšují úmrtí na onemocnění srdce a cév

   Podle studie prezentované na zasedání Americké kardiologické společnosti pro epidemiologii a prevenci v březnu 2018, která zahrnovala osoby starší než 45 let, je významně vyšší riziko úmrtí na onemocnění srdce a cév u osob, které ve velkém množství pijí slazené nápoje, toto riziko je prakticky dvojnásobné oproti osobám, které mají příjem těchto nápojů minimální. Pro vysokou konzumaci sladkých potravin (ne slazených nápojů) toto zvýšené riziko zjištěno nebylo.
   Odkaz: Drinking sugary drinks may be associated with greater risk of death
   Zdroj: Světová medicína stručně

Autor: MUDr. Jan Palaj  •  Vydáno: 29.6.2018 11:49  •  Přečteno: 1969x  •  Komentářů: 3

Pohyb je život, život je pohyb

Doporučení pohybové aktivity v primární prevenci pro ČR, tj. určené zdravým lidem s cílem předcházet zdravotním problémům

   Cílem je dosáhnout minimálně 30 minut fyzické aktivity po většinu dní v týdnu. I mírnější aktivita je spojena se zdravotním přínosem, ideálně 30-45 minut 4-5x týdně na úrovni 60-75% průměrné maximální srdeční frekvence. Je vhodné volit příjemné formy fyzické aktivity, které danému jedinci vyhovují v každodenním životě. Jako příklady vhodné pohybová aktivity se uvádí turistika, běh, jogging, bruslení, cyklistika, plavání, běh na lyžích a další aerobní cvičení, veslování, trenažéry, aerobní tanec, dále i běžné aktivity jako rychlá chůze, chůze do schodů, domácí a zahradní práce a různé rekreační aktivity.

   Pracovní pásma a tepová frekvence (TF max = maximální tepová frekvence, lze si ji přesně změřit nebo nechat změřit v laboratoři; zcela obecně ji zjistíme u mužů podle vzorce 220 - věk, u žen 230 - věk nebo přesnějším výpočtem s pomocí ranní tepové frekvence):
Pohyb pro zdraví 50-60% TF max
Regulace tělesné hmotnosti 60-70% TF max
Rozvoj kondice 70-80% TF max
Zvyšování výkonnosti 80-90% TF max
Závodní aktivita 90-100% TF max

   Tepovou frekvenci lze měřit při sportu přímo hmatem na zápěstí se stopkami, využít lze i přístroje pro monitoraci tepové frekvence, sporttestery nebo fitness náramky, které měření TF umožňují.

   Pohybové aktivity u různých onemocnění mají svá speciální doporučení.

   Zdroj: Tělovýchovné lékařství, Vybrané kapitoly, D. Pastucha a kol., Grada 2014

   Doporučení American Heart Association pro pohybovou aktivitu dospělých a dětí

   Sledovat fyzickou aktivitu můžete pomocí indexu osobní tělesné aktivity PAI, při využití některých fitness náramků.

Autor: MUDr. Jan Palaj  •  Vydáno: 19.2.2018 13:43  •  Přečteno: 2726x  •  Komentářů: 0

Studie - pravidelné procházky snížují morbiditu i mortalitu seniorů

   Fyzická aktivita ve střední a vyšší intenzitě má zásadní vliv na celou řadu onemocnění a její nedostatek se projevuje nárůstem potíží pohybového aparátu, kardiovaskulárních chorob, cukrovky 2.typu, mozkovými příhodami a některými zhoubnými nádory, ty jsou častou příčinou dlouhodobé pracovní neschopnosti.
   U seniorů na provedení nenáročná fyzická aktivita v podobě pravidelných procházek (alespoň 2 hodiny v týdnu, rychlost vedoucí k mírnému zadýchání) pomůže snížit nemocnost i úmrtnost.
   Odkaz na studii: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29056372
   Zdroj: Světová medicína stručně

Autor: MUDr. Jan Palaj  •  Vydáno: 15.1.2018 16:57  •  Přečteno: 1895x  •  Komentářů: 2

Snídani sněz sám ...

   Zajímavá studie zkoumající 3 vzorce konzumace snídaně: vysokoenergetickou (>20% cekového denního příjmu energie ke snídani), nízkoenergetickou (5-20% denního příjmu energie) a vynechat snídani (<5% denního příjmu populace). Ukazuje, že vynechání snídaně zvyšuje vznik nekardiální (o 55%) i povšechné (téměř dvojnásobné riziko) aterosklerózy.
   Odkaz: The Importance of Breakfast in Atherosclerosis Disease: Insights From the PESA Study.
   Zdroj: Světová medicína stručně

Autor: MUDr. Jan Palaj  •  Vydáno: 12.1.2018 9:39  •  Přečteno: 1894x  •  Komentářů: 3

Očkování proti klíšťové encefalitis

   Klíšťová encefalitis je onemocnění přenášené především klíšťaty, obvykle se v první projevuje chřipkovými příznaky, únavou, bolestí hlavy, kloubů, bolestí v krku, zvýšenou teplotou, v druhé fázi virus proniká do centrální nervové soustavy a poškozuje nervové buňky. Asi u jedné třetiny pacientů se onemocnění projeví až příznaky druhé fáze, průběh klíšťové encefalitidy je obecně u dětí lehčí než u dospělých. Léčba je symptomatická, účinnou prevencí je očkování. Proti klíšťové encefalitis se můžete v naší ordinaci nechat očkovat. V rámci svých preventivmích programů často zdravotní pojišťovny na očkování přispívají.

Autor: MUDr. Jan Palaj  •  Vydáno: 9.4.2014 13:53  •  Přečteno: 3005x  •  Komentářů: 1

Menu

Telefon na lékaře ve službě

slouží jen pro akutní případy
(+420) 910111524
nebo
dlouze prozvonit jiné naše telefonní číslo.

Ordinační a provozní hodiny

Pondělí6:30 - 18:00
Úterý6:30 - 14:00
Středa6:30 - 14:00
Čtvrtek6:30 - 14:00
Pátek6:30 - 14:00
Sobota7:00 - 8:00, pouze objednaní pacienti
Návštěvy v pracovní dny
14:00 - 15:00
Akutní nemocné ošetříme
24 hod denně!

Kontakt - QR kód


Vyhledávání

Uživatel