Pro zaměstnavatele


V naší ordinaci provádíme prohlídky pracovnělékařské péče ve smyslu zákona o zdravotních službách (zákon č. 372/2011 Sb.), o specifických zdravotních službách (zákon č. 373/2011 Sb.), zákona o veřejném zdravotním pojištění (zák. č. 48/1997 Sb.), zákoníku práce (zák. č. 262/2006 Sb.) a zákona o ochraně veřejného zdraví (zák. č. 258/2000 Sb.), v aktuálním znění.
Prohlídky provádíme pacientům registrovaným v naší ordinaci a dále pracovníkům zaměstnavatelů, kteří s námi uzavřou smlouvu o poskytování pracovnělékařské péče.
Upozorňujeme zaměstnavatele, že od 1.4.2012 vstoupily v platnost nové zákonné normy, které mění některé dosavadní postupy. Změnily se pojmy, zdravotní pojišťovny již nehradí péči o zaměstnance, povinnost tuto péči hradit vymezuje zákon (z. 373/2011). Zaměstnavatel je povinen uzavřít písemnou smlouvu o pracovně lékařských službách, pokud kategorie rizika práce (rozhoduje o něm orgán ochrany veřejného zdraví, viz např. info zde) je vyšší než I – vždy je nutno předložit doklad o riziku. Při riziku I.st prohlídku může provádět registrující prakt. lékař.
Pracovníci přicházejí k prohlídce pracovnělékařské péče vybavení písemnou žádostí o provedení prohlídky, žádost o provedení lékařské prohlídky je nutno vždy podat na zvláštním formuláři (ukládá se do zdravotnické dokumentace). Posudek žadateli, pokud nejde přímo o posuzovanou osobu, je nutno předat prokazatelným způsobem, nejlépe přímo prostřednictvím posuzované osoby – ta ovšem k převzetí posudku pro žadatele musí předložit plnou moc (vhodné je formulář plné moci spojit se žádostí o posudek – také se zakládá do dokumentace), nebo lze posudek předat zasláním doporučeně poštou (může být účtován poplatek) nebo i prostřednictvím datové schránky (vyjímečně). Lékařský posudek je nutno uchovávat v 1 kopii ve zdravotní dokumentaci pacienta, 1x jej obdrží posuzovaná osoba a 1x žadatel – formulář posudku je tedy nutno k prohlídce dodat ve 3 kopiích.
Pracovníci, kteří nejsou v naší ordinaci registrováni, přinesou k prohlídce výpis ze své zdravotní dokumentace, který si vyžádají u svého registrujícího praktického lékaře (jde o zákonný podklad k provedení této lékařské prohlídky).

Ke stažení:
  • Vzory dokumentů - smlouva o poskytování pracovnělékařských služeb, žádost o prohlídku s pověřením k převzetí, vzor posudku.
       V případě zájmu, po domluvě je možný i elektronický podpis smlouvy o poskytování pracovnělékařských služeb, s ohledem na zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu.
Odkazy:

Menu

Telefon na lékaře ve službě

slouží jen pro akutní případy
(+420) 910111524
nebo
dlouze prozvonit jiné naše telefonní číslo.

Ordinační a provozní hodiny

Pondělí6:30 - 18:00
Úterý6:30 - 14:00
Středa6:30 - 14:00
Čtvrtek6:30 - 14:00
Pátek6:30 - 14:00
Sobota7:00 - 8:00, pouze objednaní pacienti
Návštěvy v pracovní dny
14:00 - 15:00
Akutní nemocné ošetříme
24 hod denně!

Kontakt - QR kód


Vyhledávání

Uživatel