O naší ordinaci


Poskytujeme primární diagnostickou a léčebně preventivní péči v rozsahu oboru praktického lékařství pro dospělé včetně návštěvní služby, závodní preventivní péče, zajišťujeme odborné poradenství, návaznost na odborná pracoviště. Vykonáváme základní posudkovou a administrativní činnost.

Provádíme rychlou diagnostiku stanovení hladiny glukózy glukometrem, stanovení hladiny CRP v diferenciální diagnostice infekčních onemocnění, monitoraci srážlivosti krve při terapii antikoagulancii přístrojem CoaguChek® XS, v rámci preventivních prohlídek provádíme test na přítomnost skrytého krvácení ve stolici. Provádíme vyšetření EKG, orientační vyšetření moči, odběry pro laboratorní diagnostiku a hodnocení jejích výsledků.
Od ledna 2014 do diagnostiky vysokého krevního tlaku zavádíme ambulantní monitorování tlaku krve, v diagnostice ischemické choroby dolních končetin měříme kotníkové tlaky (index ABI).

Provádíme drobné chirurgické zákroky, očkování. Ošetřujeme metodami manuální medicíny a některými metodami fyzioterapie.

Pokud Vám předepíšeme léky k odvykání kouření, některé zdravotní pojišťovny Vám přispějí na jejich úhradu.

V péči věnujeme velkou pozornost individuálnímu přístupu k pacientům.

Máme uzavřenou smlouvu o zdravotní péči se všemi hlavními zdravotními pojišťovnami.

Akutně nemocné přijímáme v ordinačních hodinách bez předchozího objednání, v případě potřeby Vás ošetříme kdykoliv po 24 hodin denně. K plánovaným návštěvám se můžete u nás objednat, po domluvě je možné objednání i mimo ordinační dobu.

Ordinační hodiny  -  Objednejte se  -  Kontakt  -  Napište nám

Menu

Telefon na lékaře ve službě

slouží jen pro akutní případy
(+420) 910111524
nebo
dlouze prozvonit jiné naše telefonní číslo.

Ordinační a provozní hodiny

Pondělí6:30 - 18:00
Úterý6:30 - 14:00
Středa6:30 - 14:00
Čtvrtek6:30 - 14:00
Pátek6:30 - 14:00
Sobota7:00 - 8:00, pouze objednaní pacienti
Návštěvy v pracovní dny
14:00 - 15:00
Akutní nemocné ošetříme
24 hod denně!

Kontakt - QR kód


Vyhledávání

Uživatel